“1.2.3.4.”

Eminiz ki, bir çok kişi gibi sizin de evinizdeki veya işyerinizdeki size özel internet bağlatınızın şifresi ya doğum gününüz, veya sevgilinizin adı… Bu şifreler aslında her ne kadar tahmin edilebilir olsa da şifresiz internet bağlantısı veya “1.2.3.4.” gibi kolay tahmin edilebilecek şifreleme kullanmamamızı adeta öğütler nitelikteki Münih Mahkemesi’nin Avrupa Adalet Divanı’na yönelttiği görüş; tekrardan şifreleme teknikleri hakkında düşünmemize neden olacak gibi duruyor.

Avrupa Adalet Divanı (“Court of Justice of the European Union-CJEU”) bağımsız, açık ve kamusal olmayan Wİ-Fİ erişim sağlayıcılarının telif ihlallerinden sorumlu tutulup tutulamayacağının açıklığa kavuşturmasını talep etti. Münih Mahkemesi, Elektronik Ticaret Direktifi (“2000/31/EC E- Commerce Directive”)nin üçüncü kişiler nezdindeki sorumluluklar hususunda nasıl yorumlanacağına dair görüş isterken, AAD tarafından verilecek kararın; oteller, restoranlar, okullar ve kafeler gibi bağımsız ve açık internet erişimi sağlayanlar ve özel teşebbüsler için yeni sorumluluklar getirmesi söz konusu.

Davaya dayanak olan Elektronik Ticaret Direktifi, servis sağlayıcıların yaratmadığı veya kontrol etmesine imkan olmayan  içerikler hakkında istisna getirmiş ve , servis sağlayıcıları sorumlu tutmamıştır. Servis sağlayıcılar, anılan Direktif altında “mere conduit”[1], “caching” veya “hosting” hizmetleri kapsamında sorumlu değillerdir. Servis sağlayacıların, sorumluluğu incelenirken  hukuka aykırılık; sağlayıcının “gerçekten bilgisi” (“actual knowledge”) olup olmadığı göz önüne alınır.. Servis sağlayıcılar, söz konusu aykırılığı öğrendikleri anda hukuka aykırı olan içeriği hızlıca (“expeditously”) kaldırmak  veya içeriğe erişimi kendi sistemleri üzerinden engelemekle yükümlüdürler.

Münih Mahkemesi’nde görülen dava; erişime açık, kamusal alanda olmayan, şifresiz bir ağ bağlantısını (WLAN), dükkanında erişime sunan bir iş adamı ile çok tanınmış bir Alman plak şirketi arasındaki uyuşmazlığı konu almaktadır. Söz konusu plak şirketi,  davalının dükkanında telif haklarına aykırı şekilde dosya indirildiğini tespit etmiştir.. Alman mahkemesi ise davalının kişisel sorumluluğu dahilinde  hukuka aykırı davranmadığı  senaryosundan yola çıkarak, AAD’ye, erişimi sağlayan davalının sorumluluğuna gidilip gidilemeyeceğini ve Direktif’teki servis sağlayıcıların sorumluluğu konusunda istisnalardan biri olan “mere conduit” çerçevesinde yorumlanıp yorumlanamayacağının açıklığa kavuşması için görüş talep etti.

AB hukuku kapsamında genellikle, kamusal alanda wi-fi hizmet sağlayıcılarının 3. kişilerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan telif ihlallerinden dolayı sorumlu olmadıkları göz önüne alınırsa; AAD’nin davalının  sorumlu olduğuna karar vermesi halinde;  kamusal alan yerine özel olarak dükkanlarda veya kafelerde, wi-fi erişimi sağlayanların daha fazla sorumluluğunun doğma ihtimali olurken , Mayıs 2015 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Avrupa hukukundaki güncel kararların, kanunda herhangi bir değişikliğe neden olup olmayacağını tartışması konusu.

Sonuç olarak, periyodik aralıklarla kolayca güncelleyebileceğiniz kişisel internet şifrenizin, hayat kurtarabileceği günler yaklaşmakta gibi gözüküyor.

[1] 2000/31/EC of the Parliament and the Council of the of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on e-commerce) Madde 12. Maddesinde düzenlenen “mere conduit”; servis sağlayıcıların bilgi aktarımını başlatmaması, bilgiyi alan tarafı seçememesi ve bilgi aktarımı içerisinde aktarılan bilgiye müdahale etmemesi şartlarıyla servis sağlayıcıların sorumluluğuna istisna getirmektedir.