AIPPI’da Rastlanmayan Bir Durum

image001

Bu yıl AIPPI Dünya Fikri Mülkiyet Kongresi 14-17 Eylül tarihleri arasında Toronta’da düzenlendi.

Konferansın 16 Eylül’deki gündem başlıklarından biri, hazırlık çalışmaları da çok çekişmeli geçen, 240 numaralı konu sorusuydu: “Q240 – Exhaustion Issues in Copyright Law”.

Metro Convention Center 106 numaralı salonda, yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda, konuya ilişkin hazırlanan Yönerge’nin (Resolution), 7 maddeden oluşan sonuç bölümü tartışıldı ve oylandı. Maddelerin oylaması sırasında ise uzun yıllardır rastlanmayan bir durum ortaya çıktı.

Yönerge’nin sonuç bölümünün 4’üncü maddesinin oylanması sırasında önce sırayla Japon, İngiliz, İtalyan ve Alman ulusal grupları madde için farklı önerilerde bulundular. Öyle ki İsveç grubu “on-line exhaustion”a (on-line tükenme) ilişkin maddenin Yönerge’den çıkarılıp, ayrı bir konu sorusu (Q) olması gerektiğine ilişkin bir madde eklenmesini teklif etti. Ancak çekişmeli ve heyecanlı geçen tartışmaların ardından, ulusal gruplar tarafından maddenin değiştirilmesine yönelik verilen tüm öneriler reddedildi.

Maddenin değiştirilmesine yönelik verilen tüm önerilerin reddedilmesinin ardından, usul gereği 4 numaralı maddenin kabulü için, nihai oylamaya geçildi.

Sonuç ise fotoğrafta görüldüğü gibi: EVET 65 – HAYIR 52 – ÇEKİMSER 13 oldu.

Usul kuralları gereği, çoğunluk sağlanamadığı için, yani EVET oylarının sayısı HAYIR ve ÇEKİMSER oylarının toplam sayısını geçemediği için 4. madde reddedildi.

Diğer bir deyişle, uzun yıllardır ilk defa yeterli oy sağlanamadığı için Yönerge’nin sonuç bölümünden bir madde çıkarılmış oldu.

RESOLUTION – Question 4 – Exhaustion Issues in Copyright Law

[……………….]

Resolves that:

[……………….]

4. On-line exhaustion should not be recognized unless the owner of the copy has relinquished all control over the copy.

Kopyanın sahibi kopya üzerindeki tüm kontrolünden feragat etmedikçe, on-line tükenme gerçekleşmez.