ICANN Ön İnceleme Raporu Kamunun Görüşüne Açıldı

Yazar: Deriş Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Deriş ve Marka Vekili Berrin Kalenderli

18 – 22 Ekim tarihleri arasında Dublin’de gerçekleştirilecek olan 2015 yılı 3. toplantısı öncesinde ICANN, mevcut üst düzey alan adları ve yeni gTLD’lere uygulanan UDRP ve URS politikalarını içeren RPM’nin (Rights Protection Mechanism) gözden geçirilmesi için hazırlanan ön inceleme raporunu kamunun görüşüne ve yorumlarına sundu.

Yeni gTLD programının hayata geçirilmesi ile birlikte marka sahiplerinin karşılaşabileceği olası risk ve maliyetleri azaltmak için URS (Uniform Rapid Suspension), Dispute Resolution Procedure, TMCH (Trademark Clearinghouse), PDDRP ve Sunrise dönemi kayıt önceliği ve marka bildirim yazıları gibi çok sayıda hak koruma mekanizması –RPM (Rights Protection Mechanism- geliştirilmişti.

ICANN GNSO konseyi Aralık 2011’de, yeni gTLD’lerin tescile açılmasından 18 ay sonra ICANN personelinden tüm üst seviye ve yeni gTLD alan adı uzantıları için uygulanan ve UDRP – URS ile sınırlı olmayan koruma mekanizmalarının durumuna ilişkin bir inceleme raporu hazırlanmasını istemişti. Bu talep doğrultusunda hazırlanan ön inceleme raporu, Ekim 2015’te kamunun yorumuna açıldı.

ICANN ön inceleme raporundan sonra, mevcut ve yeni gTLD’lere ilişkin olarak 1999 yılından beri uygulamada olan ve bugüne kadar detaylı bir şekilde incelenmeyen UDRP gibi uyuşmazlık çözüm mekanizmaları ve benzeri hak koruma mekanizmalarında değişiklik yapılmasına yönelik bir PDP (Politika Geliştirme Süreci) başlatılması konusunda kamunun fikirlerini bekliyor.

Kamudan gelecek yorumlar ve GNSO konseyinin oylarına göre RPM’lerin gözden geçirilmesi için bir PDP (Politika Geliştirme Süreci) başlatılmasına karar verilecek. PDP süreci, yeni veya ek RPM’lerin geliştirilmesini, mevcut RPM’lerin değiştirilmesini veya başka koruma mekanizmaları ile yer değiştirmesini, değişikliklerin önerilmesini kapsayabileceği gibi hiçbir değişikliğin veya yeniliğin yapılmaması ile de sonuçlanabilir.

Yoruma açılan rapora https://www.icann.org/public-comments/rpm-prelim-issue-2015-10-09-en linkinden ulaşabilirsiniz.

Diğer yandan Dublin’de yapılacak olan ICANN toplantısında, uzun süredir tartışılmaya devam edilen konular görüşülmeye devam edecek. Gündemdeki konular kısaca şöyle :

  • IANA görevlerinin transferi: ABD hükümeti ile yapılmış olan anlaşma uyarınca IANA görevlerinin ICANN’den daha geniş global bir kontrole geçirilmesi ve geçişin 2016 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi
  • WHOIS kişisel bilgilerin korunması ve sorumluluk: Kötü niyetle tescil edilen alan adları için başvuru yapanların bilgilerinin doğruluğunu sağlamak üzere kişisel verilerin kamuya açık şekilde yayınlanması ve ihlali anlamına gelecek bu yayına ilişkin tartışmalar
  • Yeni üst seviye alan adı tescilleri (gTLD) programına ilişkin son durum ve gelişmeler; UDRP, URS gibi koruma mekanizmalarının gözden geçirilmesine ilişkin ön inceleme raporu.