ICANN’in İstişare Komitesine Türkiye’den Başkan Yardımcısı

ggggggICANN’in (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) her yıl üç kez farklı kıtalarda düzenlediği toplantılardan sonuncusu genellikle değerlendirme toplantısı niteliğinde yapılıyor. Bu toplantıda aynı zamanda görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri, GAC (Govermental Advisory Committee – Resmi İstişare Komitesi)  başkan ve başkan yardımcılarının seçimi gerçekleştiriliyor. Los Angeles toplantısının son iki gününde açıklanan seçim sonuçları itibarı ile GAC başkanı İsviçreli Thomas Schneider seçilirken, Arjantin, Namibya, İspanya, Tayland ve Türkiye’den seçilen başkan yardımcıları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Danışmanı İhsan Durdu var. 51’inci toplantıda yeni katılan beş ülkeyle birlikte sayısı 144 ülke ve 31 gözlemci kuruluş olarak açıklanan GAC üyeleri, her toplantının sonunda ICANN toplantısında en çok üzerinde tartışılan ve ICANN politikasına yön verecek konularda bir Comminique (Bildiri) hazırlıyor. 51’inci ICANN toplantısının bildirisi bugün toplantının son gününde GAC tarafından açıklandı. Bildiriye; https://gacweb.icann.org/plugins/servlet/mobile#content/view/27132037  linkinden ulaşılabilirsiniz. Bildiride ele alınan konular kısaca aşağıdaki gibidir.

 • NTIA’nın (ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Bilişim İdaresi) IANA fonksiyonları yönetiminin devri ve ICANN’in hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi
 • Yeni gTLD’lerin tümüne ve 1. kategori string (tüketicilerin korunması, hassas string’ler ve düzenlenen pazarlar) ve 2. kategori string (sınırlı tescil politikaları) üzerinde uygulanabilir tedbirlere ilişkin tavsiye
 • 2. kategori tedbirler: Ayrımcı olmayan tescil politikalarının sağlanması
 • Yeni gTLD programının değerlendirilmesi ve sonraki programa hazırlık
 • IGO’ların (Devletler arası organizasyon) isimlerinin ve kısaltmalarının korunması
 • Kızıl Haç/Kızılay isimlerinin korunması
 • WHOIS
 • İki karakterden oluşan isimlerin ikinci seviyede kullanımı
 • ICANN ve insan hakları, uluslararası hukuk
 • Hesap verilebilirlik ve şeffaflık
 • gTLD’lerde coğrafi yer isimlerinin korunması

ICANN’in karar organı Yönetim Kurulu, toplam dört danışma kurulundan biri olarak görev yapan GAC tarafından yayınlanan ve tavsiye niteliği taşıyan bildirideki görüşlere uymak zorunda değil. Ancak Yönetim Kurulunun GAC görüş ve tavsiyelerinin aksine bir karar alması halinde, kararın gerekçesini GAC’a bildirmesi ve GAC ile karşılıklı görüşmeler yaparak karşılıklı anlaşmaya ulaşması bekleniyor.