Tekno-Transfer Sezonu Açıldı

Untitled-1İleri teknolojinin firmalar arasında paylaşılacağı, dahi fikirlerin vücut, buluşların ise arayanlarını bulacağı ‘Teknoloji Transfer Platformu’ Türk Patent Enstitüsü tarafından kuruldu

Hızlı gelişen teknoloji hem firmaların işlerini kolaylaştırıyor hem de yeni ihtiyaçlar doğuruyor. Ancak teknoloji dünyası ne kadar gelişirse gelişsin ihtiyaç duyulan en önemli şey daima fikri hayata geçirebilecek bilgi, tecrübe ve kabiliyet olmaya devam ediyor. İşte bu noktada atılım yapmak isteyen firmalar, ürün ortaya koymak konusunda ihtiyaç duydukları teknolojinin deneyim sahibi uzmanları ve sahibi firmalardan yardım alıyor.

Nedir Teknoloji Transferi?

Teknoloji transferi bir sektörde ürün ortaya koymak isteyen firmanın, o sektörde daha önce ortaya ürün koymuş ve konusunda uzman başka bir firma tarafından çalışma teknikleri ve teknoloji konusunda bilgilendirilmesi ve firmadan destek hizmeti alması anlamına geliyor. Ancak ‘Teknoloji Transferi’ sadece firmalar arasında değil, bireyler arasında, birey ve firma arasında, kurum ve firma arasında da gerçekleşebiliyor.

Örneğin konu bir kişinin sektördeki üretimi etkileyecek bir buluşu olduğunda, buluşun tespit ve değerlendirilmesi, koruma altına alınması, ticarileşmesi, buluş sahibiyle lisans sözleşmesi yapılması gibi süreçlerden geçiliyor.

Teknoloji Transferi Platformu’nda ne olacak?

Türk Patent Enstitüsü tarafından kurulan Teknoloji Transfer Platformu, farklı alan ve sektörlerdeki bilgi ve buluşların bir araya geldiği bir platform. Bu platformda ‘tarım aleti kaydırma tertibatı’ndan ‘gaz enjekte etme düzeneği’ne, ‘doğrudan eritme kabı ve soğutucu’dan ‘açısı ayarlanabilir menteşe’ye kadar pek çok farklı buluş ve paylaşıma açık teknoloji bulunuyor.

Tüm buluş ve paylaşıma açık teknolojilerle ilgili ayrıntılar ve gerekli yasal bilgilendirme ise www.teknolojitransferi.gov.tr adresinde yer alıyor.